💝EBOOK ATLAS SINH LÝ HỌC – NHÀ XUẤT BẢN Y HỌC

0
261

🏷Tìm một quyển sách ATLAS SINH LÝ HỌC TIẾNG VIỆT thật không dễ. Và đây là một quyển sách rất hay cho những sinh viên y khoa năm 2 học đang học sinh lý.
🏷Tính trực quan trong quá trình học tập và nghiên cứu sinh lý học cũng cần thiết không kém so với trong quá trình giảng dạy giải phẫu học và mô học, nhưng thường các sách giáo khoa không đủ lượng tư liệu minh họa.
🏷Atlas sinh lý học được soạn thảo tương ứng với yêu cầu của chương trình học tập môn sinh lý học đại cương và sinh lý học người và động vật.
🏷Sách rất tiện dụng cho việc tự học của sinh viên để củng cố các kiến thức đã thu nhận đựợc ở giảng đường.

XEM NGAY

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here