HÓA HỌC VÔ CƠ

0
141

KHO TÀI LIỆU 02. HÓA HỌC VÔ CƠ

STT TÊN TÀI LIỆU TÁC GIẢ SỐ TRANG DOWNLOAD
21 Đang update Đang update download
20 Tuyển chọn câu hỏi phân loại Hóa học vô cơ hay và khó Nguyễn Công Viên 194 download
19 Phát triển tư duy sáng tạo giải bài tập chuyên đề hóa học vô cơ HNO3 Trọng Nhân 322 download
18 Giải chi tiết 100 bài tập Hóa học vô cơ hay và khó Nguyễn Thành Tín 50 download
17 Bí mật đề thi THPT Quốc gia môn Hóa học – Phần 1- Vô cơ Peter School 256 download
16 Bài tập chọn lọc chuyên đề điện phân Nguyễn Công Kiệt 41 download
15 Tóm tắt lý thuyết chương đại kim về kim loại Sưu tầm 9 download
14 Một số chú ý khi giải các dạng bài tập về HNO3 Sưu tầm 2 download
13 Làm chủ môn hóa trong 30 ngày – Đại cương về kim loại Lê Đăng Khương 71 download
12 Kỹ thuật giải nhanh dạng toán muối cacbonat tác dụng với axit DongHuuLee 17 download
11 Phương pháp giải bài toán dạng kim loại tác dụng với muối Nguyễn Minh Tuấn 23 download
10 Sử dụng phương pháp đồ thị để giải một số bài toán vô cơ Ng.Thị Liên Hương 15 download
9 Chuyên đề đại cương về kim loại Sưu tầm 69 download
8 Đề kiểm tra chuyên đề ăn mòn kim loại – điện phân Sưu tầm 5 download
7 Kỹ thuật giải nhanh bài toán Sắt – Crom – Đồng và hợp chất liên quan DongHuuLee 37 download
6 Cách xử lý những bài toán khó Peter School 19 download
5 Các chiều hướng ra đề thi phần kim loại và oxi hóa – khử Peter School 76 download
4 Bí mật đề thi đại học phần lý thuyết vô cơ Peter School 62 download
3 Bài tập điện phân hay và khó Sưu tầm 43 download
2 999 câu hỏi lý thuyết trắc nghiệm vô cơ Vi Nhân Nam 103 download
1 Tổng hợp 10 câu trắc nghiệm vô cơ khó Sưu tầm 1 download

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here