KHO TÀI LIỆU 02. SÓNG CƠ

0
23

KHO TÀI LIỆU 02. SÓNG CƠ

STT TÊN TÀI LIỆU TÁC GIẢ SỐ TRANG DOWNLOAD
21 Đang update Đang update download
20 Số điểm cực đại, cực tiểu Bùi Xuân Dương 10 download
19 Trắc Nghiệm đại cương về sóng cơ Bùi Nam 32 download
18 Chuyên đề sóng cơ học full Nguyễn Vũ Minh 115 download
17 Hệ thức vàng cho bài toán sóng âm Đỗ Ngọc Hà 7 download
16 Giải chi tiết những câu hay của tất cả các trường chuyên, phần sóng cơ Thầy Hoàng Michael 25 download
15 Đề kiểm tra chương sóng cơ có đáp án Sưu tầm 9 download
14 Đại cương về sóng cơ Bùi Xuân Dương 12 download
13 Chuyên đề sóng cơ Lê Quang Phúc 16 download
12 Chuyên đề sóng cơ Sưu tầm 22 download
11 Chuẩn hóa sóng âm (vận dụng-vận dụng cao). Ví dụ + Lời giải chi tiết Thầy Hoàng Michael 15 download
10 Chinh phục bài tập trắc nghiệm vật lý chuyên đề sóng cơ Nguyễn Xuân Trị 224 download
9 Bài toán giao thoa sóng khó trong đề thi 2017 Đậu Nam Thành 1 download
8 Bài tập trắc nghiệm phân theo dạng sóng dừng Nguyễn Hải Đăng 11 download
7 Bài tập trắc nghiệm theo dạng giao thoa sóng Nguyễn Hải Đăng 15 download
6 Bài tập trắc nghiệm theo dạng đại cương sóng cơ học Nguyễn Hải Đăng 10 download
5 Bài tập trắc nghiệm chương sóng cơ Sưu tầm 11 download
4 341 câu trắc nghiệm định lượng sóng cơ học có phân dạng Nguyễn Văn Dân 29 download
3 60 câu trắc nghiệm sóng âm khó giải chi tiết Nguyễn Văn Dân 33 download
2 50 câu trắc nghiệm lý thuyết sóng cơ Phạm Hoàng Đạo 4 download
1 36 câu trắc nghiệm chương 2 bốn mức độ Sưu tầm 5 download

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here