KHO TÀI LIỆU 04. SỐ PHỨC

0
30

KHO TÀI LIỆU 04. SỐ PHỨC

STT TÊN TÀI LIỆU TÁC GIẢ SỐ TRANG DOWNLOAD
22 Đang update Đang update download
19 Kỹ thuật “CHỌN” trong trắc nghiệm tích phân và số phức Trần Lê Quyền 5 download
18 Hướng dẫn sử dụng máy tính cầm tay giải nhanh bài toán số phức Trần Bá Hưng 40 download
17 Hướng dẫn giải một số câu hỏi số phức khó trong các đề thi thử Lê Hồng Quốc 22 download
16 Hướng dẫn giải một số bài tập số phức mức độ vận dụng cao Phạm Minh Tuấn 27 download
15 Hướng dẫn giải bài toán cực trí số phức Lương Đức Trọng 11 download
14 Giải nhanh GTLN – GTNN mô đun số phức với Elip và không Elip Lục Trí Tuyên 19 download
13 Giải chi tiết 50 câu trắc nghiệm số phức chọn lọc trong các đề thi thử Nguyễn Thế Duy 20 download
12 Công thức và thủ thuật tính nhanh bài toán cực trị số phức Cao Văn Tuấn 8 download
11 Chuyên đề trắc nghiệm số phức Phạm Văn Huy 140 download
10 Chuyên đề bài tập trắc nghiệm số phức Ngô Nguyên 98 download
9 Chuyên đề số phức Trần Đình Cư 305 download
8 Chuyên đề số phức Lư Sỹ Pháp 21 download
7 Các dạng bài toán số phức điển hình Lê Bá Bảo 34 download
6 Các dạng bài toán cơ bản về số phức Đặng Việt Hùng 28 download
5 Bài tập trắc nghiệm tổng ôn số phức Đoàn Trí Dũng 14 download
4 Chuyên đề số phức Lương Văn Huy 25 download
3 600 câu hỏi trắc nghiệm chuyên đề số phức Nhóm Toán 80 download
2 166 câu trắc nghiệm tổng ôn về số phức Hứa Lâm Phong 17 download
1 50 câu tổng ôn số phức giải chi tiết Lê Viết Nhơn 15 download

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here