KHO TÀI LIỆU 05. HÌNH HỌC KHÔNG GIAN

0
38

KHO TÀI LIỆU 05. HÌNH HỌC KHÔNG GIAN

STT TÊN TÀI LIỆU TÁC GIẢ SỐ TRANG DOWNLOAD
21 Đang update Đang update download
20 Chuyên đề hình học không gian Trần Quốc Nghĩa 41 download
19 Các phương pháp tính thể tích khối đa diện Sưu tầm 34 download
18 Các dạng toán về góc trong hình học không gian Trần Đình Cư 23 download
17 Các dạng toán khoảng cách trong hình học không gian Trần Đình Cư 70 download
16 Các dạng bài tập trắc nghiệm hình học không gian Trần Duy Thúc 53 download
15 Bài toán khoảng cách trong không gian Phạm Hồng Phong 14 download
14 Bài tập tỷ số thể tích khối đa diện Lê Bá Bảo 15 download
13 Bài tập trắc nghiệm thể tích khối đa diện và khoảng cách giải chi tiết Phạm Văn Huy 120 download
12 Chinh phục trắc nghiệm khối đa diện, thể tích Nguyễn Đại Dương 57 download
11 Bài tập trắc nghiệm thể tích khối chóp Trần Đình Cư 68 download
10 Bài tập trắc nghiệm hình học không gian Lê Viết Nhơn 68 download
9 Bài tập trắc nghiệm chuyên đề khối đa diện, mặt nón Đặng Việt Đông 62 download
8 Bài tập và phương pháp giải mặt trụ, mặt cầu Nguyễn Đăng Dũng 9 download
7 395 bài tập trắc nghiệm thể tích khối đa diện cơ bản Nguyễn Bảo Vương 85 download
6 350 câu hỏi trắc nghiệm chuyên đề hình học không gian Nhóm Toán 62 download
5 225 bài toán hình học không gian trong các đề thi thử Trần Văn Tài 162 download
4 195 bài tập trắc nghiệm thể tích khối đa diện nâng cao Nguyễn Bảo Vương 47 download
3 191 bài tập trắc nghiệm thể tích khối lăng trụ Nguyễn Bảo Vương 32 download
2 50 câu trắc nghiệm mặt cầu, mặt trụ, mặt nón giải chi tiết Trần Công Diêu 29 download
1 29 bài toán lăng trụ xiên giải chi tiết Trần Đình Cư 11 download

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here