MẠNG MÁY TÍNH, INTERNET, ĐỊA CHỈ IP

0
33

để các máy tính trong mạng thông nhau( nhìn thấy nhau) thì phần netsid phải giống nhau, hostid tùy ý
trong 1 mạng không thể có 2 máy tính trùng địa chỉ ip, địa chỉ ip phải là duy nhất.

mạng máy tính, internet, địa chỉ ip

mạng máy tính, internet, địa chỉ ip

mạng máy tính, internet, địa chỉ ip

mạng máy tính, internet, địa chỉ ip

mạng máy tính, internet, địa chỉ ip

mạng máy tính, internet, địa chỉ ip

mạng máy tính, internet, địa chỉ ip

mạng máy tính, internet, địa chỉ ip

mạng máy tính, internet, địa chỉ ip

mạng máy tính, internet, địa chỉ ip

mạng máy tính, internet, địa chỉ ip

mạng máy tính, internet, địa chỉ ip

mạng máy tính, internet, địa chỉ ip

mạng máy tính, internet, địa chỉ ip

mạng máy tính, internet, địa chỉ ip

mạng máy tính, internet, địa chỉ ip

mạng máy tính, internet, địa chỉ ip

mạng máy tính, internet, địa chỉ ip

thủ thuật tìm kiếm google
thủ thuật tìm kiếm google

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here