PEN C TOÁN LÊ BÁ TRẦN PHƯƠNG HOCMAI 2018

1
21

TOÁN THẦY LÊ BÁ TRẦN PHƯƠNG
CHƯƠNG 1: Hàm số và các bài toán liên quan
———————————————————————————————-
BÀI 1: Các kĩ thuật kinh điển xét tính đơn điệu của hàm số (p1)xem ngay
BÀI 2: Các kĩ thuật kinh điển xét tính đơn điệu của hàm số – kĩ thuật sd tam thức bậc 2 (p2)xem
BÀI 2: Các kĩ thuật kinh điển xét tính đơn điệu của hàm số – kĩ thuật sử dụng min-max (p3)xem
BÀI 3: Nắm chắc kĩ thuật giải các bài toán về cực trị của hàm số (p1)xem ngay
BÀI 4: Nắm chắc kĩ thuật giải các bài toán về cực trị của hàm số (p2) xem
BÀI 4: Nắm chắc kĩ thuật giải các bài toán về cực trị của hàm số (p3)xem
BÀI 4: Nắm chắc kĩ thuật giải các bài toán về cực trị của hàm số (p4)xem
BÀI 4: Nắm chắc kĩ thuật giải các bài toán về cực trị của hàm số (p5)xem
BÀI 5:  Kĩ thuật xác định đường tiệm cận và những điều cần tránh (p1) XEM
BÀI 6: Kĩ thuật xác định đường tiệm cận và những điều cần tránh (p2) xem
BÀI 6: Kĩ thuật xác định đường tiệm cận và những điều cần tránh (p3)xem
BÀI 7; Kĩ năng tìm giá trị lớn nhất – nhỏ nhất của hàm số (p1) xem
BÀI 7; Kĩ năng tìm giá trị lớn nhất – nhỏ nhất của hàm số (p2) xem
BÀI 8: Nhận dạng đồ thị hàm số và cách giải quyết bài toán liên quan (p1) xem
BÀI 8: Nhận dạng đồ thị hàm số và cách giải quyết bài toán liên quan (p2) XEM
BÀI 8: Nhận dạng đồ thị hàm số và cách giải quyết bài toán liên quan (p3) XEM
BÀI 9:  Các vấn đề trọng tâm về sự tương giao giữa 2 đồ thị hàm số (P1) XEM
BÀI 9: Các vấn đề trọng tâm về sự tương giao giữa 2 đồ thị hàm số (P2)  XEM
BÀI 9:  Các vấn đề trọng tâm về sự tương giao giữa 2 đồ thị hàm số (P3) XEM
BÀI 9: Các vấn đề trọng tâm về sự tương giao giữa 2 đồ thị hàm số (p4) xem
BÀI 10: Các vấn đề then chốt về bài toán tiếp tuyến xem
—————————————————————————————————-
CHƯƠNG 2:HÌNH HỌC KHÔNG GIAN
BÀI 7: Thể tích khối lăng trụ (p1)xem
BÀI 6: Phương pháp tính nhanh các loại thể tích chóp thường gặp (p5)xem
BÀI 6: Phương pháp tính nhanh các loại thể tích chóp thường gặp (p4)xem
BÀI 6: Phương pháp tính nhanh các loại thể tích chóp thường gặp (p3)xem ngay
BÀI 6: Phương pháp tính nhanh các loại thể tích chóp thường gặp (p2)xem
BÀI 5: Phương pháp tính nhanh các loại thể tích chóp thường gặp (p1) xem ngay
BÀI 4: Khoảng cách giữa 2 đường thẳng chéo nhau (p3-rỗng)chiến
BÀI 4:  Khoảng cách giữa 2 đường thẳng chéo nhau (p2)quất
BÀI 4:  Khoảng cách giữa 2 đường thẳng chéo nhau (p1)xem luôn
BÀI 3: Khoảng cách từ 1 điểm đến 1 mặt phẳng (p2)xem ngay
BÀI 3:Khoảng cách từ 1 điểm đến 1 mặt phẳng (p1) xem ngay
BÀI 2: Kĩ năng xác định gọc giữa đường-đường, đường-mặt, mặt-mặt phẳng(p3)xem
BÀI 2:Kĩ năng xác định gọc giữa đường-đường, đường-mặt, mặt-mặt phẳng(p2) xem
BÀI 2:Kĩ năng xác định gọc giữa đường-đường, đường-mặt, mặt-mặt phẳng(p1) xem
BÀI 1: Tổng quan kiến thức về hệ vuông góc và song song(p2) xem
BÀI 1: Tổng quan kiến thức về hệ vuông góc và song song(p1) xem

1 COMMENT

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here