TÀI LIỆU ĐỊA LÝ 12

0
59

KHO TÀI LIỆU 02. TÀI LIỆU ĐỊA LÝ 12

STT TÊN TÀI LIỆU TÁC GIẢ SỐ TRANG DOWNLOAD
19 Đang update Đang update download
18 Tuyển tập câu hỏi trắc nghiệm địa lý 12 theo chủ đề có đáp án Sưu tầm 232 download
17 Trắc nghiệm Địa lý 12 theo từng bài có đáp án (từ bài 1 đến bài 44) Nguyễn Duy Hòa 116 download
16 Tổng hợp 300 câu trắc nghiệm Atlat địa lý Việt Nam trọng tâm nhất Nguyễn Trường Thái 36 download
15 Tổng hợp 60 câu trắc nghiệm bảng số liệu địa lý Nguyễn Trường Thái 23 download
14 Tài liệu ôn tập tự luận và trắc nghiệm Địa lí 12 Sưu tầm 77 download
13 Đề kiểm tra chất lượng HK1 (tham khảo) Nguyễn Trường Thái 6 download
12 Trắc nghiệm địa lý theo chủ đề Sưu tầm 15 download
11 Câu hỏi trắc nghiệm địa lý 12 phần địa lý tự nhiên Sưu tầm 30 download
10 400 câu hỏi trắc nghiệm phần Atlat có đáp án (sưu tầm) Nguyễn Huy Hà 43 download
9 111 câu trắc nghiệm địa lý tự nhiên có khả năng rơi vào đề thi Nguyễn Trường Thái 19 download
8 110 câu trắc nghiệm địa lý dân cư, kinh tế biển đảo và vùng KTTĐ Nguyễn Trường Thái 13 download
7 100 câu hỏi trắc nghiệm địa lý 12 có đáp án Sưu tầm 25 download
6 100 câu hỏi trắc nghiệm khách quan địa lý 12 Sưu tầm 9 download
5 100 câu hỏi địa lý có đáp án Sưu tầm 12 download
4 100 câu hỏi biển, đảo Việt Nam Sưu tầm 5 download
3 20 câu test trắc nghiệm địa lý Sưu tầm 7 download
2 Tổng hợp 1090 câu trắc nghiệm Địa lí 12 theo bài Nguyễn Trường Thái 139 download
1 15 câu trắc nghiệm phần biểu đồ Nguyễn Trường Thái 7 download

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here