TÀI LIỆU TỔNG HỢP – CHƯA PHÂN LOẠI MÔN HÓA HỌC

0
42

KHO TÀI LIỆU 07. TÀI LIỆU TỔNG HỢP – CHƯA PHÂN LOẠI MÔN HÓA HỌC

STT TÊN TÀI LIỆU TÁC GIẢ SỐ TRANG DOWNLOAD
13 Đang update Đang update download
12 Tuyển tập 145 câu hỏi lý thuyết tổng hợp môn Hóa học Phạm Công Tuấn Tú 42 download
11 Tuyển chọn bộ lý thuyết môn Hóa học ôn thi THPT Quốc gia Trần Văn Hiền 23 download
10 Tuyển chọn 500 bài tập Hóa học vừa và nhỏ Nguyễn Văn Yên 106 download
9 Tổng ôn lý thuyết Hóa học 12 hướng đến kỳ thi THPT Quốc gia Ngô Thế Hoàng 71 download
8 Thí nghiệm hóa học Peter School 10 download
7 Tài liệu ôn thi THPT Quốc gia môn Hóa học Cao Mạnh Hùng 148 download
6 Lý thuyết Hóa học cô đọng trong 300 câu hỏi trắc nghiệm Vũ Ngọc Huyền 39 download
5 Chinh phục câu vận dụng cao trong đề thi THPT QG môn Hóa học Lê Hữu Đông 20 download
4 Chinh phục câu hỏi phân hóa kỳ thi THPT QG 2017 – Vô cơ và Peptit Duy Khánh 34 download
3 Cách phân biệt và nhận biết các chất Hóa học kèm bài tập áp dụng Gia Sư Thủ Khoa 35 download
2 Bài tập Hóa học tổng hợp Bookgol 75 download
1 1000 câu hỏi trắc nghiệm Hóa học tổng hợp Hoàng Nam Ninh 85 download

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here